D 57/2017 - Rodinný dům v obci Zlín-Mladcová (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 6197, součást pozemku parc. č. st. 276/1:
Oceňovaný rodinný dům je řadový krajní (polovina dvojdomu), z cca 1/2 podsklepený, jednopodlažní, s půdním prostorem pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti. Svislé obvodové konstrukce jsou dřevěné montované. Střecha je sedlová s krytinou plechovou. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou novodobé na zateplení (chybí z cca ¼ dokončit). Vnitřní omítky chybí. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v koupelně a na WC. Okna jsou plastová, vnitřní dveře chybí. Podlahy v obytných místnostech jsou betonové a prkenné. V ostatních prostorách jsou keramické dlažby. Vytápění domu chybí. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová (původní). Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdroj teplé vody chybí. Vybavení kuchyně chybí. Vybavení sanity tvoří sprchový kout, umyvadlo a WC.
Dispoziční řešení:
1.PP – sklepní a skladové prostory
1.NP – vstupní veranda, kuchyně, 2 pokoje, koupelna, WC
Půdní prostory
Objekt je napojen na IS: voda, elektro, kanalizace a plyn. K datu místního šetření jsou sítě odpojeny.
Zastavěná plocha objektu činí 76 m2. Obytná plocha domu činí cca 67 m2.
Původní rodinný dům je v užívání cca od roku 1956. V roce 1991 byla provedena přístavba vstupní části. Od roku 2011 prochází dům rekonstrukcemi (nová okna, zateplení, rekonstrukce interiérů, apod.). Rodinný dům bude vyžadovat další investice na dokončení započatých rekonstrukcí (dokončení zateplení, rekonstrukce interiéru, venkovní úpravy, apod.).
V rodinném domě nikdo nebydlí.

Příslušenství a součásti nemovité věci tvoří:
Venkovní úpravy:
- přípojky inženýrských sítí (voda, elektro, kanalizace a plyn – k datu místního šetření odpojeno), opěrné zídky, zpevněné plochy, oplocení (betonové sloupy na betonové podezdívce, bez výplně)
Pozitiva oceňované nemovité věci:
- rodinný dům je situován v klidné lokalitě, v řadové zástavbě, s dobrou dostupností centra města
- možnost vybudování podkroví v půdních prostorech
Negativa oceňované nemovité věci:
- nutnost dalších investic na dokončení započatých rekonstrukcí interiérů a exteriéru (dokončení fasády, venkovních úprav, atd.)
- malá výměra pozemků ve funkčním celku.
Pozemky:
Výčet pozemků:
Parc. č. st. 276/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 76 m2
Parc. č. 590/136 zahrada o výměře 207 m2
Pozemky jsou ve funkčním celku se stavbou, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se zde rodinný dům a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 283 m2.
Příslušenství nemovité věci je minimálního rozsahu.
Lokalita: Mokrá IV 6197, 760 01 Zlín – Mladcová
Datum konání: 20.9.2017 v 13:30 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.890.000,- Kč  2.450.000,- Kč  150.000,- Kč  1.890.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz