D 07/2003 - Kancelářské prostory - 208 m2 - v centru města Olomouce
Popis: Jedná se o prodej spoluvlastnického podílu ve výši 8/100 na nemovitosti s výlučným právem užívání nebytových prostor ve II. NP o celkové výměře 208 m2.
Lokalita: Olomouc - město
Datum konání: 3.12.2003 v 13:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.500.000,- Kč  2.800.000,- Kč  300.000,- Kč  1.500.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz