N 21/2017 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dúm v obci Ivančice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 1106: Znalec nebyl do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v posudku byly použity dle vnějšího stavebně technického provedení a dle Odhadu č. 442/73/2017 Ing. Simony Pavlovské, který byl poskytnut vlastníkem.
Oceňovaný rodinný dům je řadový krajní, podsklepený se dvěma nadzemními podlažími, přičemž 2.NP je obytným podkrovím. Objekt je určený k rodinnému bydlení, jsou zde dvě samostatné bytové jednotky, o velikosti 4+1 situovaná v 1.NP a o velikosti 4+kk situovaná v 2.NP s technickým zázemím a garáží situovanými v podzemním podlaží objektu. Zdivo je cihelné založené na základových pasech s izolací proti zemní vlhkosti. Střecha je sedlová s vikýři směrem do ulice i do zahrady, krov dřevěný, střešní tašková nebo pochůzná vrstva terasy - keramická dlažba. Klempířské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu. Stropní konstrukce
jsou s rovným podhledem. Schodiště do 1.NP je jednoramenné železobetonové s obkladem stupňů z teracové dlažby, schodiště do 2.NP a na galerii nad 2.NP (není ke dni ocenění dokončena) je jednoramenné ocelové konstrukce s dřevěnými nášlapy. Okna jsou v PP a 1.NP dřevěná zdvojená a v 2.NP plastová. Vnitřní dveře jsou plné i prosklené v ocelových zárubních v PP a 1.NP, v 2.NP jsou dveře plné i prosklené do obložkových zárubní, vstupní dveře jsou plastové prosklené. Garážová vrata jsou dvoukřídlová ocelová. V podzemním podlaží jsou betonové mazaniny. V koupelnách a na WC jsou keramické dlažby a stěny jsou obloženy keramickým obkladem do různých výšek. V ostatních obytných místnostech nadzemních podlaží jsou keramické dlažby, PVC, koberce nebo plovoucí laminátové podlahy. Vybavení je standardní: vany, umyvadla, umývátko a splachovací WC. Vytápění objektu je ústřední společné kotlem na tuhá paliva umístěným v PP a zároveň samostatné ústřední pro bytovou jednotku situovanou v 1.NP plynovým kotlem umístěným v PP a pro bytovou jednotku situovanou v 2.NP vlastním plynovým kombinovaným kotlem umístěným u vstupu před bytovou jednotkou. Radiátory jsou deskové, v koupelnách jsou žebříkové radiátory. Ohřev vody je zajišťován pro bytovou jednotku v 1.NP elektrickým zásobníkovým ohřívačem umístěným v koupelně s WC a pro bytovou jednotku v 2.NP vlastním plynovým kombinovaným kotlem. Jsou provedeny rozvody teplé i studené vody, plynu a elektroinstalace.
Kanalizace je svedena od zařizovacích předmětů do veřejného řadu.
Dispozice:
podzemní podlaží: garáž s dílnou, tři sklepní místnosti.
1. první nadzemní podlaží: obytná vstupní hala se schodištěm, bytová jednotka 4+1: předsíň, kuchyně, komora, čtyři pokoje, dvě koupelny s WC.
2. nadzemní podlaží: bytová jednotka 4+kk: obytný prostor s kuchyňským a jídelním koutem a vstupem na terasu, tři pokoje, koupelna, WC, terasa.
Původní rodinný dům byl dle dostupných informací postaven okolo roku 1932. V roce 2006 byla na základě Stavebního povolení ze dne 25.9.2006 provedena nadstavba objektu s bytovou jednotkou s dispozicí 4+kk a v bytové jednotce situované v 1.NP byly provedeny stavební úpravy zaměřené na zlepšení technického stavu a modernizaci objektu. Ke dni ocenění je nadstavba dokončena, nebyla realizována galerie nad 2.NP.
Technický stav lze hodnotit jako dobrý, odpovídající stáří, provedeným stavebním úpravám a pravidelné údržbě. Objekt je napojen na kompletní infrastrukturu. Pozemek p.č.186/8 je zemědělským pozemkem u železniční trati, pozemek p.č.1025/20 je lesním pozemkem s trvalými porosty.
Ostatní pozemky jsou ve funkčním celku s rodinným domem.
Lokalita: Kounická 1106/54, 664 91 Ivančice
Datum konání: 8.11.2017 v 11:30 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  2.520.000,- Kč  4.200.000,- Kč  260.000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz