D 60/2017 - Byt 1+1 v obci Znojmo (on-line)
Popis: Bytová jednotka č. 2861/24:
Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení a dle informací z KN. Oceňovaná nemovitost je bytová jednotka dispozice 1+1, nacházející se v 6. nadzemním podlaží panelového objektu s devíti nadzemními podlažími. Má plochou střechu, krytina je z živičných pásů, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je zateplená, okna jsou plastová. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. Výtah v domě je instalován, nový z roku 2009. Schody jsou terasové. Dům je z roku 1978, je napojen na kompletní infrastrukturu.
Lokalita: Dukelských bojovníků 2861/149, 671 81 Znojmo
Datum konání: 27.9.2017 v 14:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  734.000,- Kč  1.100.000,- Kč  120.000,- Kč  1.025.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz