D 54/2017 - Rodinný dům v obci Plenkovice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 46: Znalec nebyl do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v posudku byly použity dle vnějšího stavebně technického provedení a dle informací sousedů. Rozměry byly částečně převzaty z mapových podkladů. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící rodinný dům, pravděpodobně nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím, je zděný, smíšené zdivo s kamenem. Má sklonitou střechu, krytina je z betonové tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná špaletová, fasáda je částečně zateplená, částečně chybějící. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. Stav domu je celkově podprůměrný. Původní objekt RD je starý nejméně 90 roků. Předchozí vlastník provedl modernizaci objektu. Dům je zřejmě napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn. Na pozemku se dále nacházejí vedlejší plechové stavby.
Lokalita: Plenkovice 46, 671 51 Plenkovice
Datum konání: 27.9.2017 v 12:30 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  834.000,- Kč  1.250.000,- Kč  130.000,- kč  889.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz