N 8/2017 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Milotice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 150: Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení. Rozměry byly odhadnuty dle mapových
podkladů. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící rodinný dům, podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Je zděný. Má sklonitou střechu, krytina je z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou plastová, fasáda je břízolitová, částečně novodobá točená. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. V domě jsou zřejmě dva byty, v suterénu pak garáž. Stáří domu odhaduji na cca 40 roků. Objekt je v průměrném stavu s dostatečnou údržbou. Je pravděpodobně napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn. Na pozemku se dále nacházejí vedlejší stavby a porosty.
Lokalita: Dubňanská 150, 696 05 Milotice
Datum konání: 8.11.2017 v 12:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  2.000.000,- Kč  2.500.000,- Kč  250.000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz