N 25/2017 - Rodinný dům v obci Svinošice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 92:
Znalci nebyl umožněn vstup do oceňované nemovité věci. Při ocenění je proto vycházeno pouze ze skutečností zjištěných venkovní prohlídkou rodinného domu a z informací a podkladů poskytnutých objednatelem znaleckého posudku.
Při ocenění je uvažováno, že rodinný dům je ve standardním vybavení, se standardním příslušenstvím a jeho stavebně-technický stav odpovídá stáří a řádně prováděné údržbě.
Rodinný dům se nachází v západní části obce poblíž obecního úřadu. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy, přístup k pozemku je zajištěn ze zpevněné veřejné komunikace, parkování je možné přímo na pozemku.
Dopravní dostupnost do okolních obcí je dobrá, autobusová zastávka je vzdálena cca 300 m. Jedná se o oblast se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, je podsklepený, má jedno nadzemní podlaží a zčásti využité podkroví. V 1.PP se nachází garáž a technické místnosti, 1. NP a v části podkroví pak bytová jednotka 3+1. Zbývající část podkroví není stavebně upravena a je využívána jako půda.
Dům je zděný s polovalbovou střechou a krytinou z pálené tašky, fasádní omítka je břízolitová, vnitřní omítky vápenné, vnitřní obklady běžné keramické, dveře do ocelových zárubní, okna plastová, na půdě okno původní dřevěné, povrchy podlah PVC, dlažba nebo plovoucí podlahy. Stáří domu je přibližně 45 let, od roku 2004proběhly částečné rekonstrukce (plastová okna, koupelna a WC, kuchyňská linka, podlahy, omítky, prádelna, nové rozvody elektřiny, vody, topení, nové podlahy v 1. PP) a byla započata přístavba domu, z níž jsou hotovy pouze základy. Nedokončená přístavba však nebrání v užívání domu. Vytápění rodinného domu je ústřední plynové, ohřev vody plynovým bojlerem a krbem. V podkroví je instalována klimatizace. Dům je napojen na elektřinu, zemní plyn, veřejný vodovod a vlastní ČOV. Na pozemku p.č. 171 se nachází zděná kůlna, která je ve zhoršeném stavebně-technickém stavu.
Zastavěná plocha domu je 84 m2, započitatelná podlahová plocha činí 110,4 m2.
Lokalita: Svinošice 92, 679 22 Svinošice
Datum konání: 22.11.2017 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  1.730.000,- Kč  3.460.000,- Kč  150.000,- Kč  3.500.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz