D 67/2017 - Rodinný dům v obci Kožušice + podíl na pozemku v obci Střílky - opakovaná dražba (on-line)
Popis: LV č.115:
Rodinný dům č.p. 8 je řadový vnitřní rodinný dům, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, smíšené zdivo. Má sedlovou střechu, krytina je z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou plastová, do dvora dřevěná, fasáda je vápenná. Vnitřní dveře jsou náplňové. Podlahy jsou z PVC a koberců. V domě je byt dispozice 2+1, vybavení kuchyně je podstandardní, linka, plynový sporák a sporák na pevná paliva, WC je splachovací, koupelna s vanou, umyvadlo. Vytápění v domě je ústřední s kotlem na pevná paliva, alternativně kamínka. Teplá voda je z boileru. Stav domu je zhoršený, celkové vybavení je podstandardní. Stáří domu odhaduji na nejméně 100 roků, bez větších oprav či zásadních rekonstrukcí. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizace do jímky. Na pozemku se nacházejí vedlejší stavby ve zhoršeném stavu a porosty. Pozemek p.č.st.164/25 se nachází mimo funkční celek s rodinným domem. Nachází se na něm část objektu - zemědělského stavení - ve vlastnictví jiného subjektu.

LV č.69:
Pozemek se nachází na okraji zastavěného území obce. Z hlediska územního plánu obce je evidován v ploše pro zemědělství. Nacházejí se na něm náletové porosty.
Lokalita: Kožušice 8, 683 33 Kožušice
Datum konání: 10.1.2018 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  210.000,- Kč  452.000,- Kč  60.000,- Kč  365.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz