D 85/2005 - Komponenty regálových systémů značky OZAP
Popis: Soubor věcí movitých je uveden v příloze, viz dodatek č.1.
Lokalita: Kladno
Datum konání: 19.12.2005 v 16:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  10.000,- Kč  2.421,- Kč  3.000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz