D 72/2017 - Komerční objekt č.p. 6154 v obci Ostrava - Poruba (on-line)
Popis: Objekt č.p. 6154: Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený objekt se dvěmi nadzemními podlažími. Objekt je nepravidelného půdorysu, nestandardních atypických tvarů, v půdoryse i střešních rovinách zčásti zaoblených rohů. 2.NP je ustupující, s terasami, střecha plochá, místy přecházející do svislé roviny oblouky. Obvodová konstrukce objektu je z betonových tepelně izolačních bloků, vnitřní konstrukce- stěny, sloupy, schodiště- jsou betonové monolitické vyztužené, střecha z ocelových nosníků. Okna a vnější dveře plastové, vrata do garáže plastová, zevnitř zateplená, střecha bitumenová, na obloukových střešních plochách bitumenový šindel. Objekt pochází z roku 1995, v roce 2002 změnil vlastníka a následně prošel rozsáhlou rekonstrukcí interiéru i exteriéru. V roce 2002 byla v 1.NP zřízena ordinace lékaře s přidruženými prostorami. V roce 2003 proběhla rekonstrukce 2.NP, kde byl prostor upraven na byt a dva kancelářské prostory se zázemím, a také proběhla oprava terasy k bytu. Lékárna v 1.NP je původní. V roce 2004 byla provedena revitalizace fasády včetně částečného zateplení EPS -boční stěny. V roce 2011 byla provedena nová střecha včetně zateplení a klempířských prací, a také opravy zbývajících teras. V roce 2012 byla provedena sanace zemní vlhkosti suterénu, a to odkopem kolem objektu, provedením nové hydroizolace. Současně proběhla výměna potrubí přípojky kanalizace včetně zpětné klapy, a to z důvodu zamezení vracení se splaškových vod do objektu. Byly také provedeny nové omítky a podlahy v suterénu.
Lokalita: Poruba, Ostrava, Moravskoslezský
Datum konání: 22.11.2017 v 12:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  9.400.000,-Kč  9.400.000,-Kč  350.000,-Kč  nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz