D 55/2017 - Rodinný dům v obci Chvalkovice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 93: objekt plně slouží k bydlení. Nachází se v zastavěném území obce Chvalkovice, u páteřní komunikace vedoucí obcí. Jedná se o rodinný dům v řadové zástavbě jako vnitřní. Je z části podsklepený s jedním nadzemním podlažím a sedlovou střechou. Přístup je po zpevněné komunikaci. Je zde možnost napojení na veřejný vodovod, zemní plyn a elektrickou rozvodnou síť. Infrastruktura v místě není úplná. Dopravní dostupnost lokality s ohledem na druh užívání nemovitosti je bezproblémová.
K domu nenáleží žádné příslušenství. U domu jsou minimální venkovní úpravy.
Z hlediska dispozice má dům vstup z ulice do chodby. Z ní doprava je pokoj s kuchyňským koutem a směrem doprava je WC a koupelna.
Stáří domu je přes 100 let. V roce 2006 zde bylo započato s rekonstrukcí interiéru, která k datu ocenění nebyla dokončena. Je zde prováděna minimální údržba, opotřebení je úměrné stáří domu.

Lokalita: Chvalkovice 93, 683 41 Chvalkovice
Datum konání: 14.12.2017 v 11:30 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  160.000,- Kč  240.000,- Kč  45.000,- Kč  nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz