D 75/2017 - Hotel mimo provoz v obci Josefův Důl (on-line)
Popis: Budova č.p. 118: je samostatně stojící objekt občanské vybavenosti. Je podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. V suterénu se nachází technické zázemí objektu a zčásti bývalá vinárna, která však není ve stavu k provozu. V přízemí se nachází prostory, využívané jako cukrárna, a na druhé straně od chodby pak restaurace. V přízemí je ještě recepce pro hotel, který má pokoje v patře a podkroví. Objekt je zděný, střecha je sklonitá, krytina je z živičného šindele, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou plechové, částečně chybějící. Fasáda je vápenná, s částečným obkladem. Okna jsou dřevěná a plastová. Vnitřní dveře jsou náplňové.
Podlahy jsou z dlažby a koberců. Schody jsou betonové s povrchem z dlažby a koberců, jedny provozní schody ze suterénu jsou ocelové. WC jsou splachovací, koupelny se sprchovými kouty. Vybavení kuchyně je standardní, vytápění je ústřední se třemi plynovými kotli. Některé radiátory v přízemí jeví známky nefunkčnosti, bude patrně nutná oprava. Teplá voda je ze zásobníku. Z dalšího vybavení je v objektu např. klimatizace, alarm, odvětrání v kuchyni. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod a plyn. Prohlídkou bylo zjištěno, že převážná část parkoviště před objektem, a část pozemků ve funkčním celku s objektem, jsou ve vlastnictví Obce Josefův Důl. Objekt hotelu není k datu ocenění provozován.
Lokalita: Dolní Maxov 118, 468 44 Josefův Důl – Dolní Maxov
Datum konání: 20.12.2017 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  4.950.000,- Kč  8.750.000,- Kč  300.000,- Kč  nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz