N 30/2017 - !!! UPUŠTĚNO !!! Byt 2+1 v obci Kutná Hora (on-line)
Popis: Bytová jednotka č. 521/6:
Znalci nebyl umožněn přístup do oceňované nemovité věci. Při ocenění je proto vycházeno pouze ze skutečností zjištěných venkovní prohlídkou bytového domu a z informací a podkladů poskytnutých objednatelem znaleckého posudku, tj. především z výpisu z katastru nemovitostí a z prohlášení vlastníka, které tvoří přílohu tohoto posudku.
Při ocenění je uvažováno, že bytová jednotka je ve standardním vybavení, se standardním příslušenstvím a řádně udržována. Dále se předpokládá, že v bytovém domě se nachází obvyklé společné prostory. Kutná Hora je město ve Středočeském kraji, obec s rozšířenou působností. Žije zde přes 20 tisíc obyvatel. Město protíná silnice I/2 v úseku Říčany – Kutná Hora – Přelouč, která se u Malína (na katastru Nových Dvorů) kříží se silnicí I/38 v úseku Kolín – Čáslav.
Oceňovaná nemovitost se nachází v bytovém domě v ulici Trebišovská č.p. 521. Bytový dům je zděný se třemi nadzemními podlažími. V přízemí se nachází sklepy a společné místnosti. V budově se nenachází výtah. Dům má plastová okna.
Předmětem ocenění je bytová jednotka č. 521/6 s podlahovou plochou 56 m2.
Lokalita: Trebišovská 521, Kutná Hora
Datum konání: 28.2.2018 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  890.000,- Kč  1.280.000,- Kč  200.000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz