D 77/2017 - Rodinný dům v obci Snovídky - opakovaná dražba (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 95: řadový krajní rodinný dům, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný ze smíšeného zdiva. Má sedlovou střechu, krytina je z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná, fasáda je vápenná a břízolitová, částečně chybějící. Podlahy jsou z dlažby, betonu a PVC. V domě je obyvatelný byt dispozice 1+1, další dvě místnosti s průjezdem jsou v neobyvatelném stavu. WC je keramické bez splachování. Jiné vnitřní vybavení není, nejsou ani rozvody vody či odpadů. Topení není, topí se elektrickou troubou. Stav domu je velmi špatný, celkové vybavení je minimální. Stáří domu odhaduji na nejméně 90 roků. Dům je napojen na elektřinu, voda je brána ze studny, bez čerpadla. Na pozemku se nacházejí porosty.
Lokalita: Snovídky č.p. 95, 683 33 Snovídky
Datum konání: 28.3.2018 v 12:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  110.000,- Kč  240.000,- Kč  30.000,- Kč  205.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz