N 1/2018 - Byt 4+1 v obci Ráječko (on-line)
Popis: Bytová jednotka č. 224/1 je dispozice 4+1, podlahová plocha bytové jednotky je 120,7 m2.

Znalci nebyl umožněn přístup do oceňované nemovité věci. Při ocenění je proto vycházeno pouze ze skutečností zjištěných venkovní prohlídkou domu a z informací a podkladů poskytnutých objednatelem znaleckého posudku.
Při ocenění je uvažováno, že bytová jednotka je ve standardním vybavení, se standardním příslušenstvím a jeho stavebně-technický stav odpovídá stáří a řádně prováděné údržbě.
Oceňovaná nemovitost se nachází v severní části města a je přístupná přes p.č. 1886, která je ve spoluvlastnictví vlastníka jednotky. Nemovitost není evidována v povodňovém pásmu 100leté vody. Předmětem ocenění je bytová jednotka v rodinném domě. Bytový dům má tvar písmene „U“, kdy stavba působí jako dva samostatné RD, které jsou propojeny spojovacím krčkem. V domě se celkově nachází pouze dvě bytové jednotky, stavba je
zděná se sedlovou střechou, krytina je nová, klempířské konstrukce jsou z Pz plechu, okna jsou plastová. Dům je zateplen, chybí venkovní omítka. Parkování je možné na nezpevněné předzahrádce před domem.
Dle doložené supervize odhadu č. 9019872 vypracované společnosti WUSTENROT je podlahová plocha bytové jednotky 120,7 m2 a dispozice 4+1.
Lokalita: V Hájíčku 224, 67902 Ráječko
Datum konání: 28.3.2018 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  1.125.000,- Kč  2.250.000,- Kč  200.000,- Kč  1.455.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz