D 2/2018 - Komerční objekt č.p. 6154 v obci Ostrava - Poruba (on-line)
Popis: Objekt č.p. 6154:
Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený objekt se dvěmi nadzemními podlažími. Objekt je nepravidelného půdorysu, nestandardních atypických tvarů, v půdoryse i střešních rovinách zčásti zaoblených rohů. 2.NP je ustupující, s terasami, střecha plochá, místy přecházející do svislé roviny oblouky.
Obvodová konstrukce objektu je z betonových tepelně izolačních bloků, vnitřní konstrukce- stěny, sloupy, schodiště- jsou betonové monolitické vyztužené, střecha z ocelových nosníků. Okna a vnější dveře plastové, vrata do garáže plastová, zevnitř zateplená, střecha bitumenová, na obloukových střešních plochách bitumenový šindel. Objekt pochází z roku 1995, v roce 2002 změnil vlastníka a následně prošel rozsáhlou rekonstrukcí interiéru i exteriéru. V roce 2002 byla v 1.NP zřízena ordinace lékaře s přidruženými prostorami. V roce 2003 proběhla rekonstrukce 2.NP, kde byl prostor upraven na byt a dva kancelářské prostory se zázemím, a také proběhla oprava terasy k bytu. Lékárna v 1.NP je původní. V roce 2004 byla provedena revitalizace fasády včetně částečného zateplení EPS -boční stěny. V roce 2011 byla provedena nová střecha včetně zateplení a klempířských prací, a také opravy zbývajících teras. V roce 2012 byla provedena sanace zemní vlhkosti suterénu, a to odkopem kolem objektu,
provedením nové hydroizolace. Současně proběhla výměna potrubí přípojky kanalizace včetně zpětné klapy, a to z důvodu zamezení vracení se splaškových vod do objektu. Byly také provedeny nové omítky a podlahy v suterénu.
Dispozičně objekt obsahuje v 1.PP technické místnosti a místnosti skladů (sklady, kotelna, prádelna), v 1.NP prostory lékárny (prodejna, sklady, laboratoř, kanceláře, kuchyňku, sociální zázemí-WC a úklid. komora), prostory ordinace (čekárna, ordinace, sklad, kuchyňka, sociální zázemí -WC). 2.NP obsahuje vstupní chodbu od schodiště, ze které jsou přístupny 3 prostory: 2x prostory kanceláří (kanceláře, sociální zařízení, sklad) a bytovou jednotku. Tato je dispozice 4+1, za zádveřím a chodbou je kuchyň s jídelnou, propojená s obývacím prostorem, WC, dále 3 ložnice, koupelna. Ze dvou ložnic, z obývacího pokoje i koupelny je přístup k balkonům. Z chodby 2.NP je přístup do skladu, který je také příslušenstvím bytu, rovněž jako garáž v 1.NP objektu.
Podlahy v 1.NP v prostorách chodeb jsou keramické dlažby, v prostorách lékárny a ordinace převážně PVC povlaky, kromě kuchyňky v lékárně a sociálního zázemí, příp. úklidové komory, kde je keramická dlažba a keramické obklady. Podlaha v garáži z teracových dlaždic. Vnitřní dveře v 1.NP dřevěné plné, výjimečně prosklené, do ocelových zárubní. Schodiště do 1.PP betonové, obložené keramickou dlažbou, zábradlí ocelová konstrukce s dřevěným madlem i výplní. Podlahy 1.PP jsou kryty keramickými dlažbami, místnost s kotlem je také částečně obložena keramickým obkladem. Denní osvětlení suterénu je řešeno anglickými dvorky, které jsou ovšem zdrojem problémů se zatékající vodou z exteriéru. Do 2.NP vede rovněž schodiště shodné konstrukce i povrchových úprav a zábradlí jako do suterénu. Z chodby nad schodištěm vedou dveře s bezp. zámky do kanceláří a bytu a dále pak do skladu, náležícímu k bytu. Podlahy v kancelářských prostorách jsou kryty PVC povlaky, podlahy v sociálních zázemích keramické dlažby a stěny s keramickými obklady. Podlahy v bytě jsou převážně laminátové plovoucí, pouze v chodbě je keramická dlažba a pak v na WC a v koupelně taktéž keramické dlažby. V koupelně a na WC jsou také keramické mozaikové obklady. Koupelna je vybavena umyvadlem a prostornou rohovou vanou. Kuchyň je vybavena moderní designovou rohovou kuchyňskou linkou s centrální varnou částí. Nášlapné vrstvy teras, příp. balkonu jsou tvořeny PVC bazénovou vrstvou, pouze jedna z teras je kryta keramickou dlažbou. Z jedné z teras pravděpodobně zatéká, v jednom z pokojů bytu v 2.NP jsou patrny znaky tohoto zatékání. Prostory v domě jsou částečně pronajaty, a to prostory ordinace dětského lékaře s příslušenstvím v 1.NP, a prostory lékárny s příslušenstvím, rovněž v 1.NP.
Objekt je napojen na obecní vodovod, kanalizaci, plyn, elektro. Vytápěn je ústředním vytápěním na plyn, teplovodním systémem s ocelovými topnými tělesy, částečně podlahovým systémem. Plynový kotel umístěný v suterénu je elektronicky řízený, řídí 3 obslužné větve (pro lékárnu v 1.NP, ordinaci v 1.NP a samostatně pro 2.NP). Prostory lékárny a ordinace v 1.NP, jakož i prostory bytu jsou rovněž z roku 2014- vybaveny klimatizačním systémem. Objekt je střežen EZS- elektronickou zabezpečovací signalizací.

Kanalizační přípojka
Jedná se o kanalizační přípojku do veřejné kanalizace, vedené v ulici Bulharská. Přípojka je nová, z
roku 2012, kdy proběhla výměna původního potrubí za potrubí nové, včetně zpětné klapy.
Kanalizační šachty
Jedná se o kanalizační šachty včetně poklopu na kanalizační přípojce.
Vodovodní přípojka
Jedná se o vodovodní přípojku z veřejného vodovodu, vedeného v ulici Bulharská.
Plynovodní přípojka
Jedná se o přípojku plynu z veřejné plynovodní sítě NTL DN 125, z ocelových bezešvých trubek
hladkých s izolací DN 50, uloženo ve spádu k veřejnému plynovodu, křižující místní komunikaci.
Přípojka elektro
Jedná se o zemní přípojku elektrické energie k objektu.

Pozemek na LV číslo 1583
Jedná se o pozemek parc.č. 896/3, druhu zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 297 m2, jehož součástí je stavba: Poruba, č.p. 6154, obč.vyb., oceňovaná zvlášť. Město Ostrava má vydanou platnou Cenovou mapu stavebních pozemků, účinnou od 1.1.2017, a tudíž je pozemek oceňován dle této Cenové mapy.

1.NP - prostory ordinace s příslušenstvím, jsou pronajaty.
1.NP - prostory lékárny s příslušenstvím, jsou pronajaty.
2.NP - dvě kanceláře, nejsou pronajaty.
Byt dispozice 4+1 je užíván dlužníkem.
Lokalita: Bulharská 6154/30, Poruba, 70800 Ostrava
Datum konání: 7.3.2018 v 11:30 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  7.050.000,- Kč  9.400.000,- Kč  300.000,- Kč  7.710.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz