D 1/2018 - Rodinný dům v obci Sudoměřice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 402, součást pozemku parc.č. 724: je samostatně stojící, nepodsklepený, s dvěma podlažími pod plochou střechou. Základy objektu jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Stropy s rovným podhledem. Střecha je plochá s krytinou živičnou. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou opraveny. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v koupelnách a na WC. Schody v domě jsou betonové. Okna jsou v 1.NP dřevěná zdvojená, ve 2.NP plastová, dveře hladké plné a prosklené. Podlahy v obytných místnostech jsou betonové, v 1.NP keramické dlažby, v ostatních prostorách jsou keramické dlažby. Vytápění domu je ústřední, prostřednictvím kotle na zemní plyn. Elektroinstalace světelná a motorová (odpojeno, nefunkční). Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdrojem teplé vody je plynový ohřívač. Vybavení kuchyní chybí. Vybavení sanity tvoří vana, sprchový kout, umyvadla a WC.
Dispoziční řešení:
1.NP – kuchyně, 2 pokoje, koupelna, WC, technická místnost, kotelna a garáž
2.NP – kuchyňský kout, 4 pokoje, koupelna s WC, sklad
Objekt je napojen na IS: elektro, kanalizace a plyn. Voda je přivedena ze studny v suterénu.
Zastavěná plocha objektu činí cca 145 m2. Užitná plocha domu činí cca 242 m2, obytná plocha domu činí cca 190 m2 (bez garáže, kotelny).
Rodinný dům je v užívání cca od roku 1985. V průběhu své životnosti prošel dílčími rekonstrukcemi (okna ve 2.NP, koupelna, započatá rekonstrukce kuchyně, fasáda). Dům se nachází v průměrném technickém stavu, s předpokladem dalších investic na postupné dílčí rekonstrukce. - 6 -
Oceňovaná nemovitá věc se nachází v okrese Hodonín, v obci Sudoměřice, poblíž fotbalového hřiště, cca 450 m jižně od zastávky bus „Sudoměřice, obecní úřad“. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení a občanské vybavenosti. Přístup k objektu je po zpevněné komunikaci (parc. č. 870/1, který je ve vlastnictví Obce Sudoměřice). V obci Sudoměřice je k dispozici kompletní občanská vybavenost.
Nemovitá věc je tvořena pozemkem parc.č. parc.č. 724, jehož součástí je rodinný dům č.p. 402 a pozemky parc.č. 723 a 725, včetně součástí a příslušenství.

Příslušenství a součásti nemovité věci tvoří:
a) venkovní úpravy
- přípojky inženýrských sítí (elektro, kanalizace a plyn), zdrojem vody je studna v suterénu domu, zpevněné plochy, oplocení
b) trvalé porosty
- na pozemcích se nachází trvalé porosty – okrasné stromy a keře, různého druhu a stáří
c) studna
- kopaná studna, umístěna v suterénu domu č.p. 402
d) garáž
jedná se o přízemní, nepodsklepenou garáž, která je přistavěna k boční straně domu. Zastavěná plocha činí cca 16 m2.

Pozemky: jsou ve funkčním celku se stavbou, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se zde rodinný dům, studna, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 484 m2.
Lokalita: Sudoměřice 402, 696 66 Sudoměřice
Datum konání: 11.4.2018 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.490.000,- Kč  2.380.000,- Kč  200.000,- Kč  1.936.111,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz