N 2/2018 - Rodinný dům v obci Deblín (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 114:
Znalec nebyl do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v posudku byly použity dle vnějšího stavebně technického provedení. Rozměry byly převzaty z mapových podkladů. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící rodinný dům, zřejmě nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný. Má sedlovou střechu, krytina je z tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná špaletová, fasáda je vápenná. Vnitřní vybavení předpokládám standardní až podstandardní. U domu se nachází vedlejší stavba a hospodářská stavba - stodola. Dům je zřejmě napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizace do jímky, plyn.
Lokalita: Deblín č.p. 114, 66475 Deblín
Datum konání: 25.4.2018 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  600.000,- Kč  900.000,- Kč  180.000,- Kč  830.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz