D 9/2018 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Klenovice na Hané (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 42: Jedná se o nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními
podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou cementovou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Klenovice na Hané, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Klenovice na Hané 42, 798 23 Klenovice na Hané. Parkování je možné ve vlastním průjezdu. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 872/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Olomoucký kraj, Jeremenkova
1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc a přes pozemky p.č. 869/1 - ostatní plocha a p.č. 77 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Klenovice na Hané, č. p. 3, 798 23 Klenovice na Hané.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení žumpu.
Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+kk s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností a běžnou údržbou. V roce 2008 byla na domě provedena výměna původních oken za nová plastová.
Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).
Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní:
a) vedlejší stavby:
Na rodinný dům, vlevo (pohled z přístupové komunikace na pozemku p.č. 77), navazuje vedlejší stavba ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou taškou cementovou, na kterou dále do dvora (u hranice pozemku) navazuje zděná, částečně podsklepená vedlejší stavba se dvěma nadzemními podlažími pod pultovou střechou krytou taškou pálenou. Na tuto dále vpravo, (pohled ze dvora), navazuje přízemní kůlna ze smíšeného zdiva s pultovou střechou krytou taškou pálenou. Na zadní část rodinného domu, (pohled ze dvora), navazuje přízemní vedlejší stavba ze smíšeného zdiva s pultovou střechou krytou taškou pálenou, na kterou dále navazuje přízemní
jednoduchý přístřešek s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem.
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- žumpa
- kopaná studna
- elektrické čerpadlo (darling)
- zpevněná plocha betonová
- přípojky IS
Lokalita: Klenovice na Hané 42, 798 23 Klenovice na Hané, okres Prostějov
Datum konání: 16.5.2018 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  414.000,- Kč  620.000,- Kč  100.000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz