D 87/2005 - Zařízení obchodu
Popis: Soubor věcí movitých je uveden v příloze, viz dodatek č.1.
Lokalita: Uherský Brod
Datum konání: 19.12.2005 v 16:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  81.800,- Kč  81.800,- Kč  24.000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz