D 10/2018 - Rodinný dům v obci Ostrava - Heřmanice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 2: jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně-technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda domu není zateplená, je z břízolitu. Fasáda nese známky opotřebení a na některých místech odpadá. Dům je z 1/3 podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z živičné šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a vikýři. Okna domu jsou dřevěná dvojitá a plastová. Okna jsou opatřena parapety. Dveře domu jsou dřevěné plné a hliníkové prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je dřevěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.
1.NP domu je dispozičně řešeno jako 2+1. Podkroví je prázdné. Koupelna je s vanou. WC je samostatně. Podlahy jsou pokryté koberci, keramickou dlažbou a plovoucí podlahou. Obklady jsou keramické. V roce 2004 proběhla rekonstrukce střechy. Na domě je předpoklad modernizace.
Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a septiku. Přípojka kanalizace se nachází v ulici a přípojka plynovodu je na pozemku. Přípojky nebylo možno ověřit.
Vytápění domu je ústřední na tuhá paliva.
Na pozemku parc. č. St. 64/1 stojí stavba rodinného domu č.p. 2.
Pozemky parc. č.: St. 64/1, St. 64/2, St. 1836, St. 1837 a 6/1 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek nepravidelného tvaru. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a udržované, jsou oploceny dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty 2 hospodářské budovy, sklad, přístřešek a pergola.
Konstrukce hospodářských budov je zděná. Střecha budov je sedlová. Vrata budov jsou dřevěná dvoukřídlá. Do budovy skladu není zavedena elektřina.
Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 491/4 ve vlastnickém právu Moravskoslezského kraje.

Ohledání nemovitosti bylo provedeno za účasti vlastníka, který poskytl informace o nemovité věci. Nebylo umožněno vnitřní ohledání. Nebyla předložena stavebně technická ani jiná dokumentace.
Lokalita: Vrbická 2/118, 713 00 Ostrava
Datum konání: 30.5.2018 v 11:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  2.590.000,- Kč  3.300.000,- Kč  250.000,- Kč  2.800.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz