D 5/2018 - Rodinný dům v obci Štěpánov (on-line)
Popis: Objekt k bydlení č.p. 327, součást pozemku parc. č. 1621.
Oceňovaný rodinný dům s navazující hospodářskou částí je samostatně stojící, nepodsklepený, v části s jedním nadzemním podlažím a půdou, v části se dvěmi nadzemními podlažími a půdou pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou smíšené. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel v tl. 60 cm. Stropy s rovným podhledem. Střecha je sedlová s krytinou z tašek a vlnitého eternitu. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenné. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v kuchyních a sociálních prostorách. Okna jsou dřevěná dvojitá, dveře hladké plné a prosklené. Podlahy v obytných místnostech tvoří parkety a betonový povrch, v ostatních prostorách jsou keramické dlažby a betonové povrchy. Vytápění domu je ústřední, prostřednictvím kamen na tuhá paliva. Elektroinstalace světelná a motorová. Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdrojem teplé vody je el. bojler. Vybavení kuchyní tvoří kuchyňské linky (na hranici životnosti). Vybavení sanity tvoří vany, umyvadla a WC.
Dispoziční řešení:
1.NP – zádveří, kuchyňský kout, 4 pokoje, koupelna a WC
2. NP – chodba, kuchyně, 3 pokoje, koupelna s WC a půdní prostory
Objekt je napojen na IS: elektro a voda. Odkanalizování objektu je svedeno do žumpy. Plyn není proveden.
Zastavěná plocha objektu vč. navazující hospodářské části činí cca 156 m2, z toho zastavěná plocha obytné části činí cca 140 m2 a zastavěná plocha hospodářské části činí cca 16 m2. Obytná plocha domu činí cca 182m2.
Rodinný dům je v užívání více jak 100 let. V průběhu své životnosti byla prováděna pouze základní údržba.

Oceňovaná nemovitá věc se nachází v okrese Olomouc, v obci Štěpánov, při ul. Horní, v okrajové části obce, cca 250 m od zastávky bus „Štěpánov, rozc. Krnovská“. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup a příjezd k objektu z pozemku parc.č. 1850, který je ve vlastnictví Obce Štěpánov. V obci Štěpánov je k dispozici kompletní občanská vybavenost.
Nemovitá věc je tvořena pozemkem parc.č. 1621, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 327 a pozemky parc.č. 1622 a 1623, včetně součástí a příslušenství.
Příslušenství a součásti nemovité věci tvoří:
a) venkovní úpravy
- přípojky inženýrských sítí (voda a elektro), žumpa, zpevněné plochy, oplocení, vrata a vrátka
b) trvalé porosty
- na pozemcích se nachází trvalé porosty – ovocné a okrasné stromy a keře, různého druhu a stáří
c) 2x studna
- kopané studny
d) 2x hospodářská budova
jedná se o přízemní, nepodsklepené, zděné stavby, které nejsou zapsány, ani zakresleny v Katastru nemovitostí. Zastavěná plocha činí cca 25 m2 a 30 m2.
Pozitiva oceňované nemovité věci:
- umístění v klidné lokalitě k bydlení
- dostatečná výměra pozemků ve funkčním celku
Negativa oceňované nemovité věci:
- špatný stav domu s nutností dalších investic na rekonstrukci domu

Pozemky jsou ve funkčním celku se stavbami, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se zde rodinný dům, studny, trvalé porosty, hospodářské budovy a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 1 600 m2. Příslušenství nemovité věci je standardního rozsahu.
Lokalita: Horní 327/52, 783 13 Štěpánov
Datum konání: 14.6.2018 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  990.000,- Kč  1.955.000,- Kč  100.000,- Kč  1.715.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz