N 6/2018 - Rodinný dům v obci Vrbátky (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 58: Znalec nebyl do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v posudku byly použity dle vnějšího stavebně technického provedení. Rozměry byly částečně změřeny a částečně převzaty z mapových podkladů. Oceňovaná nemovitost je řadový krajní rodinný dům, pravděpodobně nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, smíšené zdivo tl. přes 60 cm. Má sedlovou střechu, krytina je z osinkocementových šablon, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná špaletová, fasáda je břízolitová. Vnitřní vybavení předpokládám standardní až podstandardní. Vytápění je lokální plynovými topidly. Stav domu je výrazně zhoršený, k celkové rekonstrukci či odstranění, údržba je zanedbaná. Dům je pravděpodobně napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn. Na pozemku se nacházejí vedlejší stavby ve velmi špatném stavu.
Věcné břemeno bylo oceněno na částku ve výši 240.000,- Kč (bylo odečteno z tržní ceny předmětu dražby).
Lokalita: Dubany 58, 798 12 Vrbátky
Datum konání: 25.7.2018 v 11:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  160.000,- Kč  240.000,- Kč  45.000,- Kč  815.000,00 Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz