D 21/2018 - Rodinný dům v obci Kostice (on-line)
Popis: Rodinný dům čp. 483 je dům řadový krajní, stojící v řadové zástavbě rodinných domů na ulici Příční. Dům je zděný, má jedno ucelené nadzemní podlaží a částečné podkroví, je nepodsklepený. Rodinný dům má jednu bytovou jednotku, ke dni ocenění nebyl trvale užíván. Technický stav nemovitosti odpovídá stáří a provedené rekonstrukci. V posledních letech byla prováděna podstandardní údržba. Celkově je objekt před opravou. Stavba je situována u místní komunikace, má možnost napojení na plyn, elektrickou energii a napojení na veřejný rozvod kanalizace. Vlevo i vpravo za domem jsou sklady a lisovna se zemním sklepem, které jsou v neutěšeném stavu. Předmětem ocenění jsou rovněž venkovní úprav a pozemky.
Stavba RD je napojena na inženýrské sítě: plyn, elektro a voda, kanalizace U RD je vybudována studna, která není využívána. Přístupová komunikace je zpevněná, parkování je možné před domem a na vlastním pozemku. Tvar pozemku je přibližně obdélníkový. Pozemek je rovinný. Orientace pozemku je převážně na JZ. Objekt rodinného domu nebyl několik let ke dni ocenění využíván a je postaven na pozemku parc. č. st. 454/1. Jedná se o řadový krajní rodinný dům čp. 483 stojící v řadové zástavbě RD na ulici Příční v obci Kostice který sloužil od roku 1927 k bydlení. Dům prošel v průběhu let rekonstrukcí, která měla vliv na celkovou životnost stavby. Ve dvorní části, na pozemcích funkčně spjatých, se nachází lisovna a sklad, zemní sklep.
Kostice jsou vybaveny plynofikačním řádem, vodovodním řádem a kanalizací, na kterou navazuje ČOV. Dále je vybudován rozvod kabelové televize, s možností připojení na internet. Po celé obci jsou zpevněné komunikace.
Z občanské vybavenosti slouží občanům obce prodejny potravin a smíšeného zboží, pohostinství, výdejna léků, lékař, sál bytového domu pro seniory , obecní klub, tenisové kurty, dětská hřiště a víceúčelová hřiště.
Trh s nemovitostmi je v obci v rovnováze s nabídkou, převládá zájem o rodinné bydlení.
Předmět ocenění se nachází v katastrálním území Kostice, a to v zóně rodinných domů.

Lokalita: Příční 483/11, 691 52 Kostice
Datum konání: 25.7.2018 v 12:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.707.900,- Kč  1.707.900,- Kč  150.000,- Kč  1.712.900,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz