D 16/2018 - Rodinný dům v obci Třinec - Nebory + podíl o velikosti ½ na pozemku v obci Třinec - Nebory (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 480: Jedná se o přízemní, nepodsklepený, zděný, rodinný dům s využitým podkrovím, se stanovou sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Rodinný dům je nepravidelného půdorysného tvaru. Původní stáří rodinného domu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a sdělení vlastníka 8 roků. Vytápění rodinného domu je provedeno jako ústřední pomocí tepelného čerpadla, v I. nadzemním podlaží rodinného domu je provedeno podlahové vytápění. V průběhu životnosti rodinný dům procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Oceňované nemovité věci se nachází v prvním stupni rizika povodní, ve třetím stupni rizika kriminality a čtvrtém stupni rizika vloupání. Celkový stavebně-technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako - stavba ve výborném stavu. Dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a sdělení vlastníka je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno rokem výstavby/kolaudace rodinného domu 2010. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení rodinného domu je patrné z ocenění.

Dispoziční řešení rodinného domu:
I. nadzemní podlaží - garáž, kotelna, šatna, chodba (2x), schodiště, WC, koupelna, komora, ložnice, obytný pokoj, pracovna, kuchyně + obývací pokoj, spíž a zimní zahrada
Podkroví - schodiště, chodba, sociální zázemí (koupelna, WC) a obytný pokoj se šatnou (2x) Parkování je možné ve vlastní garáži (garáž je osazena vraty s elektrickým pohonem), na vlastním pozemku a na veřejném negarantovaném místě (komunikace/pozemek před rodinným domem). Pozemky se nachází v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1308/23 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 739 61 Třinec.

Součástí oceňovaných nemovitých věcí jsou přípojky inženýrských sítí, stavebně-technické vybavení stavby a trvalé porosty. Všechny tyto součástí oceňovaných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě.
Rodinný dům je napojen na elektro, vlastní studnu a septik. Dle sdělení vlastníka a informací ČSÚ je ve městě Třinec dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: obecní vodovod, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení.

Příslušenství oceňovaných nemovitých věcí jsou vedlejší stavby a venkovní úpravy.
Všechny tyto příslušenství oceňovaných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě.
Vlevo od rodinného domu, při horní, levé hranici pozemku p.č. 1308/24 - zahrada (pohled z přístupové komunikace) je situován přízemní, ocelový, kotec pro psa s mírnou pultovou střechou krytou vlnitým plechem.
Při místním šetření byly zjištěny tyto venkovní úpravy (oplocení - ocelové pletivo v ocelových sloupcích, oplocení - ocelové ve zděných sloupcích včetně podezdívky, ocelová vrátka, venkovní schody betonové s povrchem keramické dlažby, chodníky ze zámkové dlažby, betonové, dlážděné a zpevněné plochy). Ocenění je provedeno dle zjištěného, skutečného stavu.

Pozemek parc. č. 1308/6: Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovité věci – zahrada, zapsaného na listu vlastnictví č. 137, pro katastrální území Nebory, obec Třinec, okres Frýdek-Místek, který se nachází v jihovýchodní, částečně zastavěné části katastrálního území Nebory, mezi rodinnými domy č.p. 480 a č.p. 545 (pohled z přístupové komunikace). Pozemek se nachází v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku parc. č. 1308/23 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 739 61 Třinec. Nemovitá věc - pozemek parc. č. 1308/6 - zahrada se nachází v prvním stupni rizika povodní, ve třetím stupni rizika kriminality a ve čtvrtém stupni rizika vloupání. V místě je možnost napojení na elektro a studnu, která je situována na pozemku parc. č. 1308/6 - zahrada. Dle sdělení spoluvlastníka a informací ČSÚ je ve městě Třinec dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: obecní vodovod, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Na nemovité věci - pozemku parc. č. 1308/6 - zahrada, při jeho pravé hranici, uprostřed (pohled z přístupové komunikace) je situována přízemní, dřevěná, vedlejší stavba se sedlovou střechou krytou vlnitým plechem. Při místním šetření byly zjištěny tyto venkovní úpravy (oplocení - ocelové pletivo v ocelových sloupcích, oplocení - ocelové v ocelových rámech na ocelových/betonových sloupcích, ocelová vrátka, ocelová vrata - poháněná elektrickou energií, plocha ze zámkové dlažby, chodník ze zámkové dlažby, betonové, kamenné a zpevněné plochy). Ocenění je provedeno dle zjištěného, skutečného stavu.
Lokalita: Nebory 480, 739 61 Třinec
Datum konání: 14.11.2018 v 12:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  4.500.000,- Kč  3.765.000,- Kč  400.000,- Kč  nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz