D 37/2018 - Pozemek - orná půda v obci Stará Ves (on-line)
Popis: Pozemek parc. č. 1249 se nachází mimo zastavěné území obce. Jde o zemědělsky využívaný pozemek. S jiným využitím se s ohledem na platný územní plán nepočítá. Na pozemku se nenacházejí žádné další předměty ocenění.
Lokalita: Stará Ves, okres Přerov
Datum konání: 5.12.2018 v 13:30 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  320.000,- Kč  320.000,- Kč  90.000,- Kč  560.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz