D 47/2018 - Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na pozemku v obci Přáslavice (on-line)
Popis: Pozemek parc. č. 1148/3: tvoří veřejný funkční celek s objekty bytových domů č.p.267, č.p.268 a č.p.269, v katastrálním území Přáslavice u Olomouce, v obci Přáslavice, okres Olomouc.
Lokalita: Přáslavice, okres Olomouc
Datum konání: 6.3.2019 v 13:30 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  58.000,- Kč  87.000,- Kč  15.000,- Kč  58.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz