D 4/2019 - Rodinný dům v obci Kamenná - opakovaná dražba (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 12: je zděný řadový koncový domek (dvojdomek), což je jeden z mála rodinných domků v této osadě, při vesnici Kamenná u Trhových Svinů. Příjezd do osady z hlavní silnice Žumberk – Kamenná je zpevněnou cestou před vlastní dům. V místě rozvody pouze elektřiny. Jedná se o malou stavbu k bydlení, podsklepená, s jedním nadzemním podlažím, zastřešená sedlovou střechou s využitým podkrovím.
Její průčelí je od komunikace o několik metrů odstoupeno, ohrazení je v části pletivovým plotem s brankou. K domu náleží malý pozemek s několika stromy, kolnami a studnou domu.
V osadě není žádná občanská vybavenost, dopravní obslužnost hromadnou dopravou minimální. V zimním období doprava problematická.
Lokalita: Klažary 12, 37401 Kamenná
Datum konání: 15.5.2019 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  280.000,- Kč  390.000,- Kč  50.000,- Kč  345.000,- Kř 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz