D 3/2019 - Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku v obci Sokolnice (on-line)
Popis: Pozemek parc. č. 2289: pozemek se nachází mimo zastavěné území obce. V územním plánu obce je evidován v ploše NZ - plocha zemědělská. Pozemek je svažitý, nacházejí se na něm ovocné porosty, bez vlivu na obvyklou cenu. Je tedy využíván jako zahrada. Na pozemku se nachází mobilní maringotka.
Lokalita: Sokolnice
Datum konání: 10.4.2019 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  16.000,- Kč  24.000,- Kč  4.000,- Kč  75.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz