D 43/2018 - Rodinný dům v obci Železný Brod (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 476: Stáří domu nebylo dokladově zjištěno. Dle dostupných podkladů byla původní část rodinného domu postavena kolem roku 1926, v roce 1977 bylo vydáno povolení na přístavbu domu, která byla dokončena v 80. letech minulého století a zkolaudována byla až v roce 2003.
Rodinný dům je celý podsklepený, původní část má 1. NP se sedlovou střechou (půda), přístavba má 2.NP a plochou střechu. Původní část rodinného domu je neužívaná,
Stavebně technický stav rodinného domu je podprůměrný, vykazuje i známky závad - trhliny v obvodovém zdivu. Dle předchozího znaleckého posudky byly tyto závady dle stavebního úřadu zapříčiněny chybným založením přístavby, která byla provedena na navážce.
Základy rodinného domu jsou kamenné a betonové bez izolací proti zemní vlhkosti, nosná konstrukce původní části smíšená (kámen/zdivo), v přístavbě je zdivo cihelné. Stropy dřevěné trámové a pravděpodobně keramické (v přístavbě) s rovným omítaným podhledem. Střecha domu plochá a sedlová, střešní krytina z živičných pásů a eternitových šablon. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu částečně chybějící, bleskosvod je osazen. Jednotlivá podlaží jsou spojena schodištěm. Vnější omítky stříkané břízolitové, okna dřevěná zdvojená a luxfery. Rodinný dům je napojen na veřejný vodovodní řad, elektřinu a plyn, kanalizace je svedena do jímky. Zbylé vnitřní konstrukce a vybavení rodinného domu nebylo možné identifikovat z důvodu neumožnění vstupu Znalce do objektu. Znalec proto uvažuje standardní vybavení původního stáří.

Dispoziční řešení (dle informací z předchozího znaleckého posudku):
1.PP - původní část - sklepy
1.PP - přístavba - garáž, sklad
1.NP - původní část - bytová jednotka 2+1 s příslušenstvím a s vlastním vchodem (neužívaná)
1.NP - přístavba - bytová jednotka 5+1 s příslušenstvím a s vlastním vchodem (obývací pokoj s balkonem, kuchyň, spíž, WC, chodba, schodiště do 2. NP
2.NP - přístavba - chodba, koupelna, 3 x pokoj.

Pozemky:
Pozemek parc. č. 1296/1 vedený na výpise z katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 256 m2. Součástí pozemku je stavba rodinného domu č.p.476.
Pozemek parc. č. 1297/1 vedený jako zahrada o celkové výměře 1337 m2. Pozemek tvoří se stavebním pozemkem jednotný funkční celek.
Lokalita: Horecká 476, 468 22 Želzný Brod
Datum konání: 29.5.2019 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.320.000,- Kč  1.980.000,- Kč  140.000,- Kč  1.320.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz