D 12/2019 - Rodinný dům v obci Bystré (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 2: se nachází v zastavěné, okrajové části obce, je samostatně stojící, půdorysného nepravidelného tvaru, nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Dům byl postaven cca v roce 1920, v průběhu užívaní byl částečně rekonstruován, nyní je v průměrném stavu. Základy domu jsou betonové, nosné svislé konstrukce zděné, krov dřevěný, krytina pálená tašková a asfaltové šablony, oplechování z pozinkovaného plechu. Fasádní omítka vápenocementové hladké, stropy dřevěné trámové, vnitřní omítky jsou štukové, okna dvojitá špaletová. Přípojka vodovodu, elektrické energie, odpad svedeny do žumpy.

Prohlídka domu nebyla umožněna.

Výměry pro ocenění: Rodinný dům č.p. 2:
Zastavěná plocha: 220,47 m2. Obestavěný prostor: 1 268,28 m3. Užitná plocha obytná: 216,20 m2.
Lokalita: Bystré 2, 518 01 Bystré
Datum konání: 5.6.2019 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.400.000,- Kč  2.067.000,- Kč  140.000,- Kč  1.750.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz