D 71/2005 - Komponenty regálových systémů značky OZAP
Popis: Soubor věcí movitých obsahuje prvky demontovaných regálových systémů a vybavení prodejen. Soubor věcí movitých je uveden v příloze, viz dodatek č.1.
Lokalita: Olomouc
Datum konání: 16.1.2006 v 10:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  220.000,- Kč  356.807,- Kč  60.000,- Kč  350.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz