D 15/2019 - 1/2 pozemku v obci Koryčany (on-line)
Popis: Pozemek parc. č. 3034 : se nachází mimo zastavěné území obce, nedaleko přehrady. Je svažitý a nacházejí se na něm náletové porosty. Proto v současném stavu není hospodářsky využitelný.
Lokalita: Jestřabice, obec Koryčany
Datum konání: 26.6.2019 v 11:30 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  30.000,- Kč  45.000,- Kč  9.000,- Kč  30.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz