D 14/2019 - 1/2 rodinného domu a pozemků v obci Mouchnice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 53: je řadový vnitřní objekt rodinného domu, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, střecha je sedlová s krytinou z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová, horší. Okna jsou dřevěná špaletová, vnitřní dveře jsou plné a prosklené, podlahy jsou z dlažby, koberců a PVC. WC je splachovací. Koupelna je s vanou, umyvadlo. Kuchyň je s linkou, plynový sporák. Vytápění je lokální elektrickými přímotopy. Teplá voda je z boileru. Dispozičně jde o byt 3+1. Objekt je
napojen na elektřinu, vlastní studnu. Je možnost napojení na veřejný vodovod a plyn. Dům je starý nejméně 100 roků, bez zásadních rekonstrukcí. V 60.letech byla provedena částečná modernizace a dvorní přístavba. Stav objektu je průměrný. U domu se dále nachází vedlejší stavby bez vlivu na obvyklou cenu.
Mimo funkční celek s rodinným domem se nacházejí pozemky p.č.1063/9 a 1707/2. Oba se nacházejí mimo zastavitelné území. Pozemek p.č.1707/2 je zemědělsky využíván, na pozemku p.č.1063/9 se nacházejí náletové porosty, není hospodářsky využitelný.
Lokalita: Mouchnice 53, 683 33 Mouchnice
Datum konání: 26.6.2019 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  177.000,- Kč  265.000,- Kč  50.000,- Kč  356.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz