D 26/2019 - Podíl ve výši 100% v obchodní společnosti VYPA TRADE s.r.o. (on-line)
Popis: Dražebník nemá k dispozici žádnou dokumentaci k předmětu dražby.

Zjištěné skutečnosti ke společnosti VYPA TRADE s.r.o.:


Název společnosti

VYPA TRADE s.r.o.
IČ 255 86 530
Sídlo Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
Datum zápisu do OR 5.1.2000
Předmět podnikání - Obecná živnost výroby a obchodní činnosti
- Truhlářství, podlahářství

Výše zákl. kapitálu 100.000,- Kč
Výše obchodního podílu 100%
Statutární orgány K rozhodnému dni byl jednatelem pan Pavel Jochman
Ostatní skutečnosti Ve společnosti byla v roce 2015 zahájena dvě insolvenční řízení, obě byla v témže roce zastavena, jedno pro souběh s druhým řízením, a řízení KSBR 24 INS 8412/2015 bylo soudem odmítnuto
Počet zaměstnanců aktuálnímu datu se nepodařilo zjistit, podle údajů OSSZ nebyli
Vyjádření OSSZ Po telefonickém dotazu neeviduje žádné pohledávky
Vyjádření finančního úřadu Vzhledem k daňovému řádu se nevyjádřil
Funkčnost adresy Na uvedené adrese neexistuje
Dokumenty v OR Zakladatelské dokumenty, účetní závěrky naposledy k roku 2011
Lokalita: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
Datum konání: 31.7.2019 v 11:30 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1,- Kč  1,- Kč  0,- Kč  1,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz