D 27/2019 - Podíl ve výši 100% v obchodní společnosti KFMG invest s.r.o. (on-line)
Popis: Dražebník nemá k dispozici žádnou dokumentaci k předmětu dražby.

Zjištěné skutečnosti ke společnosti KFMG invest s.r.o.:

Název společnosti KFMG invest s.r.o.
IČ 253 07 011
Sídlo Křenová 119/31, Trnitá, 602 00 Brno
Datum zápisu do OR 2.8.1996
Předmět podnikání - Obecná živnost výroby a obchodní činnosti
- Silniční motorová doprava

Výše zákl. kapitálu 10.000.000,- Kč
Výše obchodního podílu 100%
Statutární orgány K rozhodnému dni byl jednatelem jen pan Pavel Jochman
Ostatní skutečnosti Společnost za dobu své existence změnila 8x svůj název a stejně často se měnili společníci i jednatelé, poslední název nese od roku 2014, v tomto roce rovněž pan Jochman nabyl podíl na společnosti, ve veřejných registrech nedohledán žádný majetek
Počet zaměstnanců aktuálnímu datu se nepodařilo zjistit, podle údajů OSSZ nebyli
Vyjádření OSSZ Po telefonickém dotazu neeviduje žádné pohledávky
Vyjádření finančního úřadu Vzhledem k daňovému řádu se nevyjádřil
Funkčnost adresy Na uvedené adrese neexistuje
Dokumenty v OR Zakladatelské dokumenty, účetní závěrka naposledy rok 2010
Lokalita: Křenová 119/31, Trnitá, 602 00 Brno
Datum konání: 31.7.2019 v 12:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1,- Kč  1,- Kč  0,- Kč  5.101,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz