D 72/2005 - Soubor věcí movitých – položky vybavení prodejny oděvů (butiku)
Popis: Soubor věcí movitých obsahuje kompletní vybavení provozovny butiku (zařízení, nábytek, příslušenství). Soubor věcí movitých je uveden v příloze, viz dodatek č.1.
Lokalita: Brno
Datum konání: 16.1.2006 v 10:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  20.000,- Kč  17.905,- Kč  6.000,- Kč  20.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz