D 33/2019 - !!! UPUŠTĚNO !!! Byt a nebytový prostor v obci Velké Losiny
Popis: Bytové jednotky č. 674/20, nebytové jednotky č. 674/107:
Víceúčelový objekt čp. 674 nabyl SAN-JV s.r.o. do vlastnictví vlastní výstavbou ukončenou v roce 2009. Dům se nachází v těsné blízkosti lázní Velké Losiny. V budově je vymezeno dle Prohlášení vlastníka 31 bytových jednotek a 8 nebytových jednotek, přičemž plocha bytových jednotek činí 1763,18 m2, plocha nebytových jednotek 501,22 m2. Vlastník budovy vymezil v Prohlášení vlastníka rovněž právo výlučného užívání parkovacích stání přináležejících k příslušným jednotkám na parkovišti na pozemku p.č. 399/1, který je ke každé jednotce zapsán mimo pozemku p.č. 400 a 399/2 příslušným spoluvlastnickým podílem.
Dům má půdorys písmene „L“, má čtyři nadzemní podlaží. V 1. NP jsou z části umístěny sklepy k bytovým jednotkám, další část tvoří nebytové prostory – prodejny a provozovna. Ve 2. až 4. NP jsou umístěny bytové jednotky. Z uliční části je fasáda domu členěna v úrovni chodníku loubím, v 2. NP asymetricky řešenými polozapuštěnými lodžiemi, v sedlovém zastřešení pak terasami a vikýři. Z dvorní části je dům řešen jako pavlačový.
Konstrukce domu je zděná, sedlové zastřešení s plechovou krytinou šablonami, v prostoru společného schodiště je umístěn výtah, který zajišťuje bezbariérový pohyb osob po celém objektu. Stropní konstrukce jsou s rovným podhledem, v provozovnách s montovaným minerálním rastrovým podhledem. Vnitřní povrchové úpravy štukové omítky, ve skladech a hygienických jádrech keramický obklad. Podlahové konstrukce v provozních prostorách z keramické dlažby, v bytových jednotkách plovoucí podlaha nebo linoleum, keramické dlažby v chodbách, sociálních zařízeních, na lodžiích. Okna plastová, vnitřní dveře dřevěné hladké plné do ocelových zárubní, ústřední vytápění. Součástí bytových jednotek při výstavbě nebylo vybavení kuchyňskými linkami. Fasáda domu zateplena s tenkovrstvou omítkou. Klempířské konstrukce úplné. Dům je napojen na veřejné inženýrské sítě mimo plynovod. Standard vybavení bytových jednotek domu je stejný.

Bytová jednotka č. 674/20 dle Prohlášení vlastníka
Jde o mezonetovou bytovou jednotku umístěnou ve 3. a 4. nadzemním podlaží, velikosti 2+kk, o celkové výměře 61,4 m2. Jednotka se skládá z následujících prostor:
- Chodba 9,51 m2
- WC 1,31 m2
- koupelna 5,76 m2
- komora 2,58 m2
- obývací pokoj + kuch. kout 26,05 m2
- pokoj 12,53 m2
- chodba 2,19 m2
- sklep 1,50 m2
Bytová jednotka je pronajata za sjednané nájemné 4.500,- Kč/měsíc.

Nebytová jednotka č. 674/107 dle Prohlášení vlastníka
Je umístěna v 1. nadzemním podlaží, celková výměra 21,1 m2, účel využití – provozovna. Jednotka je pronajata za sjednané nájemné 3.000,- Kč/měsíc.
Jednotka se skládá z následujících prostor:
- prodejna 17,14 m2
- předsíňka 2,50 m2
- WC 1,50 m2

Ke znaleckému posudku č. 828-23/19 o obvyklé ceně nemovitostí zapsaných na LV 1475, k.ú. Velké Losiny, tj. bytových jednotek č. 674/20, 26 a 29, nebytových jednotek č. 674/105, 107 a 108 umístěných ve víceúčelovém objektu čp. 674, umístěného na pozemku p.č. 400, a příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku p.č. 399/1, 399/2 a 400, obec Velké Losiny, okres Šumperk

doplňuji dodatkem ke znaleckému posudku ze dne 19.7.2019 informaci i napojení domu a vytápění jednotek:

víceúčelový objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě vč. plynovodu, v domě plynová kotelna, vytápění bytových a nebytových jednotek rozvodem ÚT z kotelny.


Lokalita: Lázeňská 674, 788 15 Velké Losiny
Datum konání: 12.8.2019 v 09:30 hodin Sokolská 584/11, 779 00 Olomouc v zasedací místnosti společnosti Dražby.net s.r.o., v 1. poschodí.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.385.000,- Kč  2.077.000,- Kč  400.000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz