D 21/2019 - 1/2 bytového domu v obci Božanov bez přístupové cesty (on-line)
Popis: Bytový dům č.p. 8: je samostatně stojící objekt bytového domu, podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. Je zděný, střecha je sedlová s krytinou z hliníkových šablon, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová a zateplená. Okna jsou dřevěná. K vlastnictví poloviny bytového domu se váže právo užívání pravé části objektu, ve které se nachází dva byty dispozice 2+1, se samostatnými vchody, které byly změřeny a zdokumentovány. Byly také indikativně oceněny. Výtah v domě není, schody jsou betonové bez povrchu, vnitřní dveře jsou plné a prosklené, podlahy jsou z dlažby, koberců, parket a PVC. WC
jsou splachovací. Koupelny s vanou, sprchovým koutem, umyvadla. Kuchyně jsou s linkou, sporák. Vytápění je ústřední s krbovými kamny. Teplá voda je z boileru. Objekt je napojen na elektřinu, veřejný vodovod a kanalizaci. Stáří domu odhaduji na 60 roků, posuzovaná část je v podprůměrném stavu, údržba horší.

Draží se bytový dům č.p. 8 v obci Božanov bez přístupové cesty.
Přístupová cesta: pozemek parc. č. 1268/2 je ve funkčním celku s bytovým domem č.p.8 a se sousedním domem č.p.11.

Podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 1268/2 je předmětem dražby 11.9.2019 ve 14:30 hodin prostřednictvím elektronického dražebního systému na adrese - portálu www.okdrazby.cz ve veřejné datové síti INTERNET pod číslem dražby D 22/2019.

Lokalita: Božanov 8, 549 74 Božanov
Datum konání: 11.9.2019 v 13:30 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  576.000,- Kč  720.000,- Kč  170.000,- Kč  nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz