D 22/2019 - 1/4 pozemku v obci Božanov (on-line)
Popis: Pozemek p.č.1268/2 je ve funkčním celku s bytovým domem č.p.8 a se sousedním domem č.p.11. Oceňuje se tak podíl na pozemku o velikosti 1/4.
Lokalita: Božanov 8, 549 74 Božanov
Datum konání: 11.9.2019 v 14:30 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  72.000,- Kč  90.000,- Kč  21.000,- Kč  nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz