D 35/2019 - Rodinný dům v obci Pecka (on-line)
Popis: Oceňuje se soubor nemovitostí, převážně v jednom funkčním celku. V celku se nachází dvě stavby, spolu s pozemky, venkovními úpravami a porosty.

Objekt č. p. 44 je objekt mlýna. Objekt je z roku 1941. Stav objektu je velmi špatný, prakticky ve stavu k odstranění. Je nepochybné, že náklady na odstranění stavby budou stejné, nebo i vyšší, než hodnota materiálu, který bude po demolici ke zpeněžení. Proto určuji hodnotu tohoto objektu jako nulovou.

Rodinný dům č. p. 64 je samostatně stojící objekt, nepodsklepený, se třemi nadzemními podlažími. Je zděný, střecha je sklonitá, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z měděného plechu. Fasáda je vápenná hladká, ve špatném stavu. Okna jsou dřevěná s izolačním trojsklem, vnitřní dveře jsou dřevěné do obložkových zárubní, částečně chybějící, podlahy jsou z dlažby, prken a koberců. Schody jsou terasové a betonové. WC splachovací. Koupelna je se sprchovým koutem, umyvadlo. Kuchyň je s linkou, sporák. Vytápění je ústřední, elektrický topný kabel, v přízemí jen kamínka. Teplá voda je z boilerů. Objekt je napojen na elektřinu, vlastní studnu, kanalizace do jímky. Dům je z roku 1944, v roce 2009 byla zahájena modernizace, která není dokončena. Stav objektu je zhoršený, údržba nedostatečná.
U domu se dále nachází opěrná betonová zeď a rozestavěná přístavba. Část této přístavby se nachází na pozemku jiného vlastníka, stavba není navíc povolena stavebním úřadem. Vzhledem k tomu, že není vyloučeno nucené odstranění stavby, není tato zohledněna v obvyklé ceně.
Ve funkčním celku s objektem bydlení se nachází pozemky p.č.: st. 66, st. 91/1, 447/1, 447/2, 451, 570/1 (již není vodní tok) a 594.
Pozemek p.č.450/4 je nezpevněnou příjezdovou komunikací a ostatní pozemky jsou hospodářsky nevyužitelné, s náletovými porosty.
Soubor nemovitých věcí se nachází mimo souvisle zastavěné území obce, na samotě.
Lokalita: Bělá u Pecky 64, 507 82 Pecka
Datum konání: 11.9.2019 v 14:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.260.000,- Kč  1.800.000,- Kč  100.000,- Kč  2.400.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz