D 34/2019 - Rozestavěný rodinný dům v obci Bystřice (on-line)
Popis: Pozemky jsou ve funkčním celku s rozestavěnou stavbou rodinného domu, součástmi a příslušenstvím. Pozemek parc.č. 675/3 je zastavěn stavbou rozestavěného domu. Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich rozestavěná stavba rodinného domu a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 389 m2.

Rozestavěný rodinný dům bez č.p. na pozemku parc.č. 675/3: Jedná se o rozestavěný rodinný dům, nepodsklepený, s jedním NP a využitým podkrovím pod valbovou střechou. Základy domu jsou betonové. Nosné konstrukce jsou zděné z Porothermu. Stropy jsou s rovným podhledem. Střecha je valbová s krytinou z betonových tašek. Klempířské konstrukce chybí. Fasádní omítky jsou novodobé na zateplení, vnitřní omítky jsou z větší části provedeny vápenné. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny pouze v koupelně v 1.NP. Schody jsou betonové. Vnitřní dveře chybí. Okna jsou dřevěná izolační a střešní VELUX. Podlahy v domě chybí. Vytápění objektu je ústřední, v části podlahové, prostřednictvím kotle na zemní plyn. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová, chybí zásuvky. Je proveden rozvod vody studené a teplé. Vybavení kuchyně a sanity chybí. Ostatní vybavení chybí.
Objekt je napojen na IS: voda, elektro, kanalizace a plyn.

Dispoziční řešení:
1.NP – kuchyňský kout s obývacím pokojem, 2 pokoje, chodba se schodištěm, koupelna s WC technická místnost
Podkroví – 3 pokoje, koupelna, WC a šatny
Zastavěná plocha objektu činí 125 m2. Obytná plocha objektu činí cca 196 m2.
Dům je k datu ocenění rozestavěný. Technický stav objektu bude po dokončení výborný, budou však nutné další investice na dokončení interiéru stavby (viz. tabulka rozestavěnosti). Stavba není zapsána ani zakreslena v KN.

Rozestavěný rodinný dům se nachází v okrese Frýdek-Místek, v obci Bystřice, k.ú. Bystřice nad Olší, poblíž Bowling Clubu, za stavbou č.p. 724. Vzdálenost k zastávce bus „U Baráků“ je cca 200 m. Okolní zástavbu tvoří objekty individuálního bydlení. Přístup a příjezd k nemovité věci je z pozemku veřejné komunikace (parc.č. 5952/13 ve vlastnictví obce Bystřice), dále přes pozemek parc.č. 667/1 (ve vlastnictví třetí osoby- ošetřeno věcným břemenem cesty) a dále přes pozemek parc.č. 675/1, ošetřeno věcným břemenem chůze a jízdy. K datu ocenění je v soudním řízení zajištění přístupu/příjezdu přes pozemek parc.č. 674. (Insolvenční správce podal žalobu k soudu o přístup – v prvním stupni byl úspěšný, žalovaný se však odvolal. Přístup bude rozhodnutím soudu pravděpodobně zřízen, když k domu se jinak dostat nedá (jedná se o právo nezbytné cesty).
V obci Bystřice je k dispozici rozšířená občanská vybavenost, vzdálenost do centra je cca 1,5 km. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Třinci, vzdáleném cca 8 km od nemovité věci.
Nemovitá věc je tvořena rozestavěnou stavbou rodinného domu bez čp/če na pozemku parc.č. 675/3 (LV č. 3873) a pozemky parc.č. 675/3 a 675/2 (LV č. 3856), včetně součásti a příslušenství, vše v k.ú. Bystřice nad Olší, obci Bystřice, okres Frýdek-Místek.

Pozitiva oceňované nemovité věci: výborný budoucí stav domu (novostavba).
Negativa oceňované nemovité věci: Nutné další investice na dokončení domu. Malá výměra pozemků. Není právně ošetřen příjezd k nemovité věci (k datu ocenění je veden soudní spor). Stavba rodinného domu je k datu ocenění nezkolaudovaná.

Příslušenství a součástí nemovité věci tvoří:

- venkovní úpravy - přípojky inženýrských sítí – voda, elektro, kanalizace a plyn
- trvalé porosty - okrasné stromy: thuje na pozemku parc.č. 675/2

Lokalita: Bystřice nad Olší, obec Bystřice, okres Frýdek-Místek
Datum konání: 11.9.2019 v 13:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  2.490.000,- Kč  3.502.000,- Kč  250.000,- Kč  2.490.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz