D 17/2019 - 1/5 rodinného domu v obci Babice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 68: Jedná se o ocenění rodinného domu s příslušenstvím a pozemky. Jednobytový rodinný dům menší velikostní kategorie je samostatně stojící, je nepodsklepený, má jedno nadzemní podlaží, je zastřešen sedlovou střechou bez využitého podkroví. Poloha v okrajové části obytné zástavby, okolní zástavba - rodinné domy.
Konstrukčně řešen jako zděný z cihelného zdiva na kamenných základech bez hydroizolací. Objekt je napojen na veřejný vodovod, síť elektro, na veřejnou kanalizaci, dále napojeno na plynovod. Dle sdělení spoluvlastníka stáří původní stavby cca 90 – 100 roků. Objekt se nachází ve zhoršeném stavebně technickém stavu a podprůměrném standardu vybavení, objekt dlouhodobě neopravován a řádně neudržován. Prvky dlouhodobé životnosti, které mají zásadní vliv na dobu dalšího trvání stavby jsou původní ve stavu odpovídajícím značnému stáří, převážná část prvků krátkodobé životnosti je ve zhoršeném stavu na hranici či za hranicí životnosti, standard vybavení je průměrný. Jedná se objekt s vyšším technickým a morálním opotřebením.
Dispozičně je dům řešen jako jednobytový v domě je umístěna jedna bytová jednotka o velikosti 2+1 s úplným příslušenstvím v 1.NP, pod sedlovou střechou je půdní prostor.
Přístup a příjezd je z veřejné komunikace, bezproblémový. Vedle domu je situován dvorek a dále navazuje malá zanedbaná zahrada, klidná lokalita na okraji zástavby bez rušivých vlivů mimo frekventované komunikace.
Lokalita: Babice 68, 785 01 Babice
Datum konání: 9.10.2019 v 11:30 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  100.000,- Kč  150.000,- Kč  30.000,- Kč  100.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz