D 39/2019 - 1/3 pozemků v obci Brno - Obřany (on-line)
Popis: Oceňované pozemky č. 759 a č. 760/1 se nacházejí v zahrádkářské osadě na okraji města. Na pozemku p.č.759 se nachází zahrádkářská chata ve velmi špatném stavu, k demolici. Pozemky jsou neudržované. Příjezd je ztížený, po nezpevněné komunikaci.
Lokalita: Obřany, obec Brno-město
Datum konání: 30.10.2019 v 11:30 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  240.000,- Kč  360.000,- Kč  70.000,- Kč  240.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz