D 48/2019 - Byt 3+1 (66,4 m2) v obci Jirkov (on-line)
Popis: Bytová jednotka č. 1047/10:
Jedná se o ocenění nemovité věci - jednotky č. 1047/10 v budově č.p. 1047, 1048, příslušející k části obce Jirkov, na pozemcích p.č. 2503 a p.č. 2504, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemkům v rozsahu 664/12527, vše zapsané na listu vlastnictví č. 3921 a listu vlastnictví č. 3908, vše v k.ú. Jirkov, obec Jirkov, okres Chomutov, která se nachází ve IV. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Ervěnická. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 2433/1 a dále přes pozemek p.č. 2514/1, které jsou ve vlastnictví Města Jirkov. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven v roce 1967. V roce 2005 bylo provedeno částečné zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem. V roce 2008 byla provedena výměna původních oken za nová včetně parapetů. V roce 2013 byla provedena rekonstrukce stoupaček. V roce 2014 bylo provedeno zateplení stropní konstrukce pod půdním prostorem. V roce 2016 byla provedena dodatečná izolace základů. V roce 2019 byla provedena rekonstrukce balkónů.
Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 (66,4m2) s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Dle sdělení uživatelky předmětu ocenění byla v roce 2018 provedena modernizace sociálního zázemí a kuchyně (z důvodu neumožnění prohlídky předmětu ocenění nebylo možné fyzicky ověřit). Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.
Lokalita: Ervěnická 1047, 431 11 Jirkov
Datum konání: 30.10.2019 v 12:30 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  347.000,- Kč  520.000,- Kč  100.000,- Kč  347.000,00 Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz