D 45/2019 - Sklad o výměře 24,05 m2 v obci Šumperk (on-line)
Popis: Budovu č.p. 3181 nabyl SAN-JV s.r.o. do vlastnictví vlastní výstavbou. Kolaudační souhlas s užíváním budovy vydal MÚ Šumperk – odbor výstavby dne 4. 12. 2009 pod. č.j. MUSP 106464/2009. V budově jsou vymezeny dle Prohlášení vlastníka 4 bytové jednotky a 6 nebytových jednotek, přičemž plocha bytových jednotek činí 388,55 m2, plocha nebytových jednotek 481,55 m2. Dům je postavený moderně, s jednoduchým objem stavby, půdorysu je lichoběžníkového, je plasticky členěn polozapuštěnými lodžiemi na východní straně a detailem zavěšených balkonů v jihovýchodním nároží. Dům má 1 podzemní a č nadzemní podlaží, přičemž poslední podlaží je částečně ustoupené. Provozní skladba domu je navržena tak, aby provoz obchodních jednotek v přízemí byl obsluhován přímo z chodníku a jeho provoz nezatěžoval obyvatele bytů ve vyšších podlažích. Ve druhém nadzemním podlaží jsou komerční plochy nebytových jednotek, ve třetím a čtvrtém podlaží jsou byty kategorií 2+kk až 4+kk. Naprostá většina bytů má k dispozici velký balkon, lodžii či střešní terasu. V prostoru společného schodiště je umístěn osobní výtah, který zajišťuje bezbariérový pohyb osob po celém objektu. K vysokému standardu stavby přispívá také přímé propojení ze schodiště do prostoru krytých garáží a kapacitní sklepní a skladovací plochy v podzemní části objektu.
Nosná konstrukce je železobetonový tyčový skelet s vyzdívaným zdivem, rovné železobetonové monolitické stropy, žb výtahová šachta a schodiště, zastřešení domu rovné. Vnitřní povrchové úpravy štukové omítky, ve skladech a hygienických jádrech keramický obklad. Podlahové konstrukce jsou provedeny dle typu provozů – plovoucí podlahy, betonová stěrka, keramická dlažba, v bytových jednotkách plovoucí podlaha, keramické dlažby, na balkoně a terase dřevěná prkenná podlaha. Podhledové konstrukce jsou v bytech hladké SDK podhledy, v komerčních nebytových jednotkách montované minerální rastrové podhledy. Výplně otvorů v plášti z hliníkových profilů, vnitřní dveře dřevěné hladké plné do obložkových zárubní. Fasáda domu zateplena s tenkovrstvou omítkou. Klempířské konstrukce úplné, materiál titanzinek. Stejným materiálem je opláštěno 4. Nadzemní podlaží a výtahová šachta. Vytápění objektu řešeno teplovodem z centrální kotelny v ul. Jiřího z Poděbrad, přičemž každá bytová či nebytová jednotka má vlastní předávací stanici tepla s možnost vlastní regulace vytápění a měření svých odběrů. Dům je napojen na veřejné inženýrské sítě mimo plynovod. Standard domu je u všech jednotek stejný.

Nebytová jednotka č. 102 dle Prohlášení vlastníka
Je umístěna v 1. podzemním podlaží, celková výměra 24,05 m2, účel využití – sklad.
Jednotka je pronajata za sjednané nájemné 2500,- Kč/měsíc.
Lokalita: Langrova 3181/23, 78701 Šumperk
Datum konání: 7.11.2019 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  190.000,- Kč  379.200,- Kč  50.000,- Kč  245.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz