D 46/2019 - Obchodní prostory o výměře 211.83 m2 v obci Opava (on-line)
Popis: Budovu č.p. 2968 nabyl SAN-JV s.r.o. do vlastnictví vlastní výstavbou prováděnou na základě stavebního povolení Magistrátu města Opavy, odboru výstavby, ze dne 23.9.2005, čj. Výst./1435/2005/Pro, v právní moci dne 25.10.2005, ve znění rozhodnutí téhož správního orgánu o změně stavby před dokončením ze dne 25.3.2008, čj.:Výst./3995/2008/Pro, v právní moci dne 18.4.2008. Kolaudační rozhodnutí nebylo doloženo. V budově je vymezeno dle Prohlášení vlastníka 16 bytových jednotek a 3 nebytové jednotky, přičemž plocha bytových jednotek činí 1246,75 m2, plocha nebytových jednotek 344,54 m2. Oceňovaná nebytová jednotka č. 101 má výměru 211,83 m2, jednotka 103 má 17,17 m2. Dům je postaven do proluky ulice Krnovská, je tedy řadový, přístupný přímo z hlavní ulice. Průjezd do vnitrobloku je zajištěn průjezdem/průchodem, s vlastním uzavřením. Vjezd je rezidentům umožněn přes čip vjezdovou/vchodovou bránou. Pozemek vnitrobloku, p.č. 207/3, je v podílovém spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek domu, není tedy předmětem ocenění.
Dům má 1 podzemní a 6 nadzemní podlaží. Sedlové zastřešení domu do uliční strany pak využívá podkroví pro mezonetové bytové jednotky. Provozní skladba domu je navržena tak, aby provoz obchodních jednotek v přízemí byl obsluhován přímo z chodníku a jeho provoz nezatěžoval obyvatele bytů ve vyšších podlažích. V podzemním podlaží je část vymezena zázemí provozních jednotek a dále technickému a technologickému zázemí provozu domu včetně plynové kotelny. Od druhého nadzemního podlaží jsou umístěny bytové jednotky. V prostoru společného schodiště je umístěn výtah.
Nosná konstrukce je železobetonový tyčový skelet s vyzdívaným zdivem, rovné železobetonové monolitické stropy, žb výtahová šachta a schodiště, zastřešení domu sedlové. Vnitřní povrchové úpravy štukové omítky, ve skladech a hygienických jádrech keramický obklad. Podlahové konstrukce jsou v oceňovaných nebytových prostorech – provozovně a skladu - keramické dlažby. Podhledové konstrukce jsou montované minerální rastrové podhledy. Okna Výplně otvorů jsou plastové, fasáda domu je zateplena s tenkovrstvou omítkou, v uliční části je členěna francouzskými okny, v části do vnitrobloku je členěna balkony. Klempířské konstrukce úplné, materiál titanzinek. Vytápění objektu řešeno z vlastní plynové kotelny, v jednotkách rozvod ústředního vytápění s ocelovými radiátory. Dům je napojen na veškeré veřejné inženýrské sítě.

Nebytová jednotka č. 101
V současné době využívána jako cukrárna, provozovna a výrobna.
Je umístěna v 1. PP a 1. NP, o celkové výměře 211,83 m2. Jednotka se skládá z následujících prostor:
- 1. PP zázemí 82,27 m2
- 1. PP zázemí 59,40 m2
- 1. NP provozovna 58,29 m2
- 1. NP manipulační prostor 5,31 m2
- 1. NP předsíň 1,76 m2
- 1. NP WC 1,48 m2
- 1. NP šatna 2,32 m2
V provozovně je podlahová konstrukce keramické dlažby, rastrové podhledy, mezi podlažími je točité ocelové schodiště se povrchovou úpravou stupňů z keramické dlažby, sociální zařízení má povrchovou úpravu z keramického obkladu a omítek. Je zde toaleta, umývadlo a sprchový kout. Prostor v 1. NP je bez vnitřního členění příčkami, v 1. PP je prostor rozdělen SDK příčkami, jsou zde stopy po zemní vlhkosti. Prostory jsou přístupné jak z ulice tak vnitrobloku. Provozovna je pronajata za sjednané nájemné 4.000,- Kč/měsíc.
Lokalita: Krnovská 2968/17, Předměstí, 74601 Opava
Datum konání: 7.11.2019 v 10:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  2.490.000,- Kč  4.109.000,- Kč  300.000,- Kč  2.490.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz