D 43/2019 - Obchodní prostory v obci Velké Losiny (on-line)
Popis: Víceúčelový objekt čp. 674 nabyl SAN-JV s.r.o. do vlastnictví vlastní výstavbou ukončenou v roce 2009. Dům se nachází v těsné blízkosti lázní Velké Losiny. V budově je vymezeno dle Prohlášení vlastníka 31 bytových jednotek a 8 nebytových jednotek, přičemž plocha bytových jednotek činí 1763,18 m2, plocha nebytových jednotek 501,22 m2. Vlastník budovy vymezil v Prohlášení vlastníka rovněž právo výlučného užívání parkovacích stání přináležejících k příslušným jednotkám na parkovišti na pozemku p.č. 399/1, který je ke každé jednotce zapsán mimo pozemku p.č. 400 a 399/2 příslušným spoluvlastnickým podílem.
Dům má půdorys písmene „L“, má čtyři nadzemní podlaží. V 1. NP jsou z části umístěny sklepy k bytovým jednotkám, další část tvoří nebytové prostory – prodejny a provozovna. Ve 2. až 4. NP jsou umístěny bytové jednotky. Z uliční části je fasáda domu členěna v úrovni chodníku loubím, v 2. NP asymetricky řešenými polozapuštěnými lodžiemi, v sedlovém zastřešení pak terasami a vikýři. Z dvorní části je dům řešen jako pavlačový.
Konstrukce domu je zděná, sedlové zastřešení s plechovou krytinou šablonami, v prostoru společného schodiště je umístěn výtah, který zajišťuje bezbariérový pohyb osob po celém objektu. Stropní konstrukce jsou s rovným podhledem, v provozovnách s montovaným minerálním rastrovým podhledem. Vnitřní povrchové úpravy štukové omítky, ve skladech a hygienických jádrech keramický obklad. Podlahové konstrukce v provozních prostorách z keramické dlažby. Okna plastová, vnitřní dveře dřevěné hladké plné do ocelových zárubní, ústřední vytápění. Součástí bytových jednotek při výstavbě nebylo vybavení kuchyňskými linkami. Fasáda domu zateplena s tenkovrstvou omítkou. Klempířské konstrukce úplné. Víceúčelový objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě vč. plynovodu, v domě plynová kotelna, vytápění bytových a nebytových jednotek rozvodem ÚT z kotelny.

Nebytová jednotka č. 674/107 dle Prohlášení vlastníka
Je umístěna v 1. nadzemním podlaží, celková výměra 21,1 m2, účel využití – provozovna. Jednotka je pronajata za sjednané nájemné 3.000,- Kč/měsíc.
Jednotka se skládá z následujících prostor:
- prodejna 17,14 m2
- předsíňka 2,50 m2
- WC 1,50 m2
Lokalita: Lázeňská 674, 788 15 Velké Losiny
Datum konání: 29.10.2019 v 08:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  300.000,- Kč  421.000,- Kč  80.000,- Kč  695.000,00 Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz