D 42/2019 - Rodinný dům v obci Černín (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 61: Znalec nebyl do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v posudku byly použity dle vnějšího stavebně technického provedení. Rozměry byly převzaty z mapových podkladů. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící objekt rodinného domu, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, střecha je sklonitá s krytinou z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová, horší. Okna jsou dřevěná, vnitřní vybavení předpokládám standardní. Objekt je pravděpodobně napojen na elektřinu, veřejný vodovod, plyn a kanalizaci. Stáří objektu odhaduji na nejméně 100 roků. Stav objektu je zhoršený, údržba nedostatečná. U domu se dále nachází několik vedlejších staveb, v podprůměrném stavu.
Lokalita: Černín 61, 671 53 Černín
Datum konání: 14.11.2019 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  260.000,- Kč  390.000,- Kč  70.000,- Kč  480.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz