D 51/2019 - nebytové prostory o výměře 101,10 m2 v obci Šumperk (bývalá kavárna) (on-line)
Popis: Jednotka č. 3213/21 (jiný nebytový prostor) - nebytová jednotka, nacházející se v podzemním podlaží zděného objektu s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Má sklonitou střechu, krytina je plechová,
bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je zateplená, okna jsou dřevěná s izolačním sklem. Vnitřní dveře jsou foliové do obložkových zárubní, podlahy jsou standardní. WC je splachovací. Vytápění je ústřední dálkové, teplá voda z boileru. Výtah v domě není. Schody jsou betonové s povrchem z dlažby. Dům je napojen na kompletní infrastrukturu. Je z roku 2011. Stav jednotky je dobrý, údržba dostatečná. Jednotka byla užívána jako kavárna a není k datu prohlídky pronajata.
Lokalita: Na Hradbách 3213/1a, 787 01 Šumperk
Datum konání: 4.12.2019 v 10:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.490.000,- Kč  2.000.000,- \Kč  150.000,- Kč  1.490.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz